Fram logo
 • Skriftstørrelse
  Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Å reise kollektivt

Transportmidlar

FRAM tilbyr transport med buss, hurtigbåt og ferje i Møre og Romsdal.

Frå Kristiansund til Trondheim er AtB ansvarlege for hurtigbåten kalt Kystekspressen. Her kan du finne informasjon om AtB.

Sonar og billettprisar

Møre og Romsdal er delt inn i ulike takstsonar. Prisen på billettane blir bestemt av kor mange sonar du reiser igjennom. Her finn du sonekartet for Møre og Romsdal.

Billett

Når du kjøper ein billett til bussen, hurtigbåten eller ferja merka med FRAM inngår du ei avtale om kollektivtransport i Møre og Romsdal, som skjer på bakgrunn av FRAM sine reisevilkår. Her finn du ein oversikt over billettane og informasjon om prisane.

Billetten får du kjøpt rett på mobilen gjennom FRAM-appen, om bord på bussen, hurtigbåten og ferja, og ved å besøke rutebilstasjonane, Kristiansund trafikkterminalMolde trafikkterminal og Moa trafikkterminal. I tillegg kan du kjøpe periodebillettar og verdi i nettbutikken og ha på reisekortet.

Billettkontroll

Reisande som ikkje kan vise gyldig billett ved kontroll, skal i tillegg til billetten betale eit gebyr på kr 500,- ved betaling på staden. Ved fakturering er gebyret satt til kr. 750,-

Regelverk og rettigheiter

For reisande gjeld vedtektene for transport med rutegåande busstrafikk i Noreg. Godkjent av Samferdselsdepartementet 27. februar 2004. Her kan du finne befordringsvedtektene for buss.

EU har laga ei forordning som tek for seg rettane til deg som reisande med bussen. Her kan du finne kortversjonen med informasjon om EU-forordninga og rettane til busspassasjerane.

Har du sendt inn klage til FRAM Kundesenter etter å ha reist kollektivt og ikkje er einig i utfallet etter at saka er behandla, kan du ta saka vidare til den nasjonale klagenemnda. Saka må være sendt til nemnda seinast fire veker etter at du/de har fått svaret på klaga frå FRAM Kundesenter. Her kan du finne informasjon og kontakte Transportklagenemnda.

Meld frå ved reise i større gruppar

For å oppretthalde eit godt kollektivtilbod til dei reisande i fylket, ber vi dei som planlegg å reise i større grupper med buss om å melde inn i god tid. Vi treng å vite talet reisande, kva for rute og forventa avgang. Meld inn til FRAM Kundesenter gjennom kontaktskjemaet eller på tlf. 71 28 01 00.

Reglar for bagasje på buss

Vi ber dei som reiser med bussane om å ta omsyn til andre reisande, og følgje reglane som gjeld for bagasje.

Her er eit utdrag frå reglementet sett av Samferdselsdepartementet:

§ 9 Håndbagasje

Reisende kan fritt ta med lett håndterlige gjenstander (håndbagasje) med samlet vekt inntil 20 kg for hver billett. Bagasjen må anbringes slik at den ikke sjenerer de reisende eller hindrer på- og avstigning.

§ 10 Annet reisegods

Mot fraktgodtgjørelse kan det medtas tyngre eller større gjenstander eller bagasje i den utstrekning plassen tillater det og vognbetjeningen finner det forsvarlig. Slike gjenstander skal anbringes etter anvisning av vognbetjeningen. Barnevogner kan medtas i den utstrekning plassen tillater det og skal anbringes etter anvisning av vognbetjeningen.

Hund og katt

Det er same takst for hund som det er for barn, og eigaren kan kjøpe billett til hunden av sjåføren. Det er òg tillate å reise med katt i bur. Førarhund, politihund og annan tenestehund som er i aktiv teneste, kan reise utan eigen billett. Her kan du finne vilkåra for å reise med hund om bord på FRAM Ekspress-rutene.

På hurtigbåtane treng hund og katt å bli frakta i eiget bur/kasse når dei skal vere i salongen om bord på hurtigbåten. Om ikkje, skal dyra vere på eiget angitt område utanfor salongen, anvist av mannskapet. Reglane skal sikre at dyra ikkje kjem i kontakt med stolar, tepper og lignande i salongen av omsyn til allergikarar og andre reisande. Reglane gjeld ikkje for førarhunden saman med ein blind/svaksynt, nyttehund og politihund.

Gode reisevanar på bussen

 • Gi tidleg og tydeleg teikn til sjåføren når du skal stoppe bussen på haldeplass
 • Hald minst ein meter avstand til buss i bevegelse
 • Bli sett. Bruk refleks, også der det er gatebelysning
 • Vis køkultur. Ta omsyn til andre reisande som skal gå av
 • Ha FRAM-appen, reisekortet og anna betaling klar før du går om bord
 • Hald legitimasjon klar når du går om bord. Reisande med rabatterte billettar (barn, honnør, student osv.) må til ein kvar tid kunne syne fram legitimasjon
 • Gå saman om bord når ein person skal betale for fleire. Dette gjør det mykje enklare for sjåføren
 • Tenk tryggheit. Bruk setebelte i bussar som har det og festereim for barnevogn
 • Vis omsyn. Gi plassen din til nokon som treng den meir
 • Hald bussen rein. Ikkje drikk eller spis om bord
 • Ha gyldig billett. Å reise gratis kan koste deg dyrt
 • Vis omsyn. Unngå høglydte telefonsamtalar om bord i bussen
 • Ikkje gå i bussen under kjøring
 • Ha beina godt planta på golvet, ikkje i setet kor andre skal sitte
 • Ta generelt omsyn til andre reisande og takk - det er så lite som skal til

FRAM Kundesenter
Telefon: 71 28 01 00

Opningstid
Kvardag: 08.00-21.00
Laurdag: 09.00-18.00
Søndag: 10.00-21.00