Fram logo
 • Skriftstørrelse
  Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ålesundstunnelane

Ellingsøytunnelen, Valderøytunnelen og Godøytunnelen rustast opp. Det er Statens vegvesen som har ansvar for prosjektet.

Rutehefter for aktuelle kollektivruter

Her kan du finne ruteheftet for buss og hurtigbåt til/frå Godøya i rehabiliteringsperioden t.o.m. 28.02.18.

Her kan du finne ruteheftet for buss og hurtigbåt til/frå Godøya i rehabiliteringsperioden f.o.m. 01.03.18

Her kan du finne ruteheftet for linje 662 Ålesund-Valderøya-Vigra (side 40) og 650 Ellingsøya-Ålesund (side 38).

Her kan du finne ruteheftet for flybussen i Ålesund.

Ellingsøytunnelen og Valderøytunnelen

Arbeida starta i Ellingsøytunnelen 1. november og i Valderøytunnelen 29. november og skal være ferdig i desember 2018.

 • Det blir fri ferdsel i tunnelane mellom kl. 06.00 og 20.00.
 • Mellom kl. 20.00 og 24.00 blir det kolonnekøyring med maksimalt 20 minutt ventetid.
 • Frå kl. 24.00 til 04.30 er det heilt stengt fram til 1. mars. Etter 1. mars blir det ein kolonne frå Ålesund kvar heile time og frå Valderøy kvar halve time. 
  Frå Ålesund kl. 01.00, 02.00, 03.00, 04.00
  Frå Valderøya kl. 00.30, 01.30, 02,30, 03.30
 • Frå kl. 04.30 og til tunnelane opnar kl. 06.00 er det kolonnar med maksimal ventetid 20 min.
 • Flybussavgangane blir tilpassa slik at det er mogleg å rekke dei første flyavgangane som normalt.

Det blir fri ferdsel rundt jul og påske, og det vil bli opent for fri ferdsel to veker i juli 2018. Sjå vegvesen.no/tunnelermidt for meir informasjon.

For mest mulig effektiv trafikkavvikling i arbeidsperioden oppmodar vi flest mogleg til å reise kollektivt. Hurtigbåt Valderøya-Godøya-Ålesund vil vere eit godt alternativ for mange, her finn du ruteheftet for bussen og hurtigbåten Valderøya-Godøya-Ålesund.

For å finne rutetidene ved rehabiliteringa av Ellingsøytunnelen og Valderøytunnelen, kan du søke i reiseplanleggaren på nett eller bruke FRAM-appen. Dette vil vere oppdatert med korrekt ruteinformasjon i heile arbeidsperioden.

Merk! Statens vegvesen tilbyr ei SMS-teneste for varsling om endringar i trafikkavviklinga.

Klikk her for meir fullstendig informasjon frå Statens vegvesen om Ellingsøy- og Valderøytunnelane.

Godøytunnelen

 • Arbeida i Godøytunnelen starta 8. november og vil halde fram til våren 2019. Godøytunnelen er stengt kvar dag med kolonnekøyring til faste tidspunkt.
 • Det går hurtigbåt mellom Godøy, Ålesund og Valderøya, og du kan reise frå Godøya til Ålesund på 15 minutt. Både på Godøya og i Ålesund er det busskorrespondanse vidare. I rushtida er det eigne bussar mellom Skateflukaia og Moa via Borgundvegen.
 • Det blir fri ferdsel rundt jul og påske og på dagtid på Kristi Himmelfartsdag, 17. mai og 2. pinsedag. Det vil også bli opent for fri ferdsel to veker i juli 2018. Sjå vegvesen.no/tunnelermidt for meir informasjon.

Merk! I dei periodane tunnelen er open, vil ikkje hurtigbåten gå. I desse periodane går det buss.

For å finne rutetidene ved rehabiliteringa av Godøy-tunnelen, kan du søke i reiseplanleggaren på nett eller bruke FRAM-appen. Dette vil vere oppdatert med korrekt ruteinformasjon i heile arbeidsperioden. Her kan du finne ruteheftet for kollektivtilbodet ved rehabiliteringa av Godøy-tunnelen.

Merk! Statens vegvesen tilbyr ei SMS-teneste for varsling om endringar i trafikkavviklinga.

Klikk her for meir utfyllande informasjon frå Statens vegvesen om ferdsel til/frå Godøya i arbeidsperioden.

FRAM Kundesenter
Telefon: 71 28 01 00

Opningstid
Kvardag: 08.00-21.00
Laurdag: 09.00-18.00
Søndag: 10.00-21.00